top of page

SuJok Tedavi Nedir ?

SuJok Terapi son zamanlarda en iyi alternatif tıp terapilerinden biri olduğunu kanıtlıyor. Akut, subakut ve kronik problemlerde herhangi bir yan/sonraki etki olmaksızın anında sonuç verme kapasitesi KALICI MUCİZE SAĞLAYICI olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Sujok, hem fiziksel hem de meta-fiziksel vakaları ve bunu da minimum ZAMAN & ENERJİ kaybıyla tedavi etme yeteneğine  sahiptir.

 İnsan organizmasının tüm parçaları arasında vücudun yapısına ve şekline en çok benzeyen eller ve ayaklardır. Herhangi bir kişi bu keşfi kolayca yapabilir. El ve ayaklardaki hastalıklı bölgelere karşılık gelen noktaların uyarılması iyileşmeye yol açar. Bu gerçek, farkındalığımızı uyandırır ve yazışma noktaları uyarıldığında ortaya çıkan iyileştirici etkinin temelini derinlemesine anlamamızı sağlar.
       Canlı doğanın bir temsilcisi olarak insan da dahil olmak üzere Evren, ortak bir kökene sahip büyük ölçekli bir hiyerarşik sistemdir. Şu anda var olan en çeşitli nesneler ve fenomenler, TEK ortak kaynaktan gelişmiştir ve bu nedenle belirli benzerlik özelliklerine sahiptir. Aralarındaki ilişkilerden dolayı etkileşim, geniş çok seviyeli sistemlerin bütünlüğünün temelidir.

​ Hayatın gerçek anlamı:

      İnsan, hayattaki gerçek doyumun sağlam bir zihin, sakin bir ruh ve sağlıklı bir beden gerektirdiğini anlar. Hastalıklar hayattan zevk almayı engeller. Bu nedenle insan, yaşamı dolu dolu yaşamaktan kendisini alıkoyan hastalıkları iyileştirmek için durmaksızın çabalar. Sağlıklı bir yaşam, hastalıksız ve huzursuz bir yaşam arayışı, yeryüzündeki her insanın temel içgüdüsüdür.
 
     Hastalıkların önlenmesi ve tedavisine yönelik çeşitli yaklaşımları doğuran bu içgüdüdür. Böylece tıp sanatları, tarih öncesindeki ilk kökenlerinden günümüze kadar sürekli olarak gelişmektedir. Batı tıbbı, doğu tıbbı veya halk tıbbı olsun, amaç aynıdır: keyifli bir yaşam zevkimizi engelleyen hastalıkları önlemek ve tedavi etmek.
 
    İnsan vücudu, sağlığı oluşturma, sürdürme ve iyileştirme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahiptir. İyileşme süreci düzenli ve akıllıdır; doğa, yaşam gücüne verilen tepkiyle iyileşir. Doğa, sağlık ve hastalığın fiziksel, ruhsal, zihinsel, duygusal, genetik, çevresel ve sosyal faktörlerin karmaşık bir etkileşimini içeren tüm organizmanın koşulları olduğunu bilir.
 
    Hekimin rolü bu süreci kolaylaştırmak ve arttırmaktır. İyileşme ve sağlığın önündeki engelleri belirlemek ve kaldırmak için harekete geçmelidir. Bedenin kendini iyileştirme potansiyeli vardır; hekimin görevi, bunu yapmasına izin verecek uygun araçları sağlamaktır. Bu nedenle, bireyin tüm yönlerinin uyumlu işleyişi, hastalığın önlenmesi ve ondan iyileşme için gerekli olduğu için, kişiyi bütün olarak tedavi etmelidir. Bu süreç, teşhis ve tedaviye kişiselleştirilmiş ve kapsamlı bir yaklaşım gerektirir.
Sujok Terapi, sağlığı iyileştirmede ve sürdürmede yardımcı ve etkili olan çeşitli tedavi sistemleri öneren böyle bir yaklaşım sunar.

sujok.jpg
SUJOKacupressure.jpg
ELDE YUZUK.png

   Hem geleneksel hem de geleneksel olmayan tıbbi tedavinin tarihi, insanın hastalığı iyileştirmesine yardımcı olma yolundaki birçok gelişme aşamasıyla işaretlenmiştir. Son zamanlarda ortaya çıkan bir gelişme olan Sujok Terapi, hemen hemen her türlü fiziksel, zihinsel ve duygusal hastalığı tedavi etme vaadi göstermektedir. Hastanelerde ve evde sayısız tıp uzmanı ve genel vatandaş, keşfinden bu yana bu tedavi sistemini inceledi ve hastalıkları iyileştirmede olağanüstü sonuçlar kaydetti.​ 

     Sujok Terapi, tıp tarihine değerli bir katkıdır.

Seçkin bilim adamı, bilim adamı ve filozof Prof. Park, Jae Woo, tıp tarihine bu değerli katkıyı geliştirme görevini yerine getirmek için uzun yıllar çalıştı. Geliştirdiği Sujok Tedavi Sistemi, insan vücudunun el ve ayaklarda bulunan yazışma sistemleri üzerine yapılan kapsamlı araştırmaların sonucudur. Böylece Sujok terapisi, el ve ayak bölgelerinin bir bütün olarak insan vücuduna benzerliğinin gözlemlenmesinden doğar. Araştırma kurumlarındaki bilim adamları, alternatif tıpta uzmanlaşmış doktorlar ve evdeki sıradan insanlar tarafından yapılan çok sayıda araştırma ve klinik testler, eller ve ayaklar arasındaki etkileşimi ve bu alanlardaki aktivitenin tüm organizma üzerindeki etkisini kanıtlamıştır.
 
     Gerçekten de, herhangi bir kişi, ellerin ve ayakların vücudun yapısına ve şekline en çok benzediğini kolaylıkla keşfedebilir. Vücudun etkilenen bölgelerine karşılık gelen el ve ayaklardaki bu bölgelerin uyarılması iyileşmeye yol açar. Sujok tedavisinin vücut üzerindeki sonuçlarını anlıyoruz çünkü el ve ayakların ilgili bölgelerinin uyarılmasının iyileştirici güçlerini anlıyoruz. Ve temsilcisi olarak insan olan Evrenin kendisini, ortak bir kökene sahip hiyerarşik bir sistem olarak anladığımız için. Bu nedenle, Sujok terapisini, insanlığın durumunu iyileştirmede tüm doğanın benzerliklerini ve bağlantılarını kullanmak olarak görüyoruz.

SuJok Uygulayıcısı Nasıl Olunur ?

   

Sujok uygulayıcısı olmak için ,herhangi bir sağlık çalışanı eğitimine sahip olmanız  gerekmez. Kendini iyileştirmek isteyen, öğrenmeyi ve çalışmayı seven , kendini keşif yolculuğunda değer  katmak isteyen  herkes  Sujok  uygulayıcısı olabilir .

        Kendine ve ailesine  uygulama  yapmak isteyen herkes , akut ve kronik durumlarda  tedavilerin yanında  destek veya ana tedavi olarak kullanılabilir .
Sertifikalı eğitimler Sujok terapi dalları içerisinde sistematik  olarak ilerlemektedir. Her bir seviyenin sonunda sınav mevcuttur ve sınavı  geçenler  sertifikayı almaya hak kazanır .  ​

SUJOK  TERAPISTI OLARAK HATIRLANMASI GEREKEN HUSUSLAR 


        SUJOK şifacıları TIP DOKTORU DEĞİLDİR. Bu nedenle, herhangi bir olağandışı semptomda hastalara tıbbi teşhis için doktorlara danışmalarını önermeliyiz.

  SUJOK ve diğer tüm tıbbi uygulamalar el ele yürür. Ne birbirleriyle rekabet halindedir, ne de kimin üstün olduğunu kanıtlamak ister.

Bu yüzden tüm şifa sistemlerine saygı duymalıyız.

Sujok yazışma  sistemi seviye 1  ve meridyen sujok ki seviye, iki objektif tedavidir.

VE   Sonraki tüm yüksek seviyeler bilinç tedavisidir .. 

❇ Daha saf ve daha güçlü vicdan, daha güçlü / etkili tedavi sonuç verecektir. 

❇ Meditasyon ve duygularınızı gözlemleyerek ve sağlıklı yaşam tarzına uyum sağlayarak bilinç güçlendirilebilir.

 ❇ EGO, böbürlenmek  ve baskın tutumlar, bilincin güçlendirilmesindeki en büyük engellerdir.

Duygularınızı  mükemmel pozitif bir bakış ile (GÜLÜMSEME BİLİNCİNE) ulaştırmak için uyarlayabilirsiniz 

HER ZAMAN GÜLÜMSEMEYİ UNUTMAYIN !!! 

KALBİNİZE GÜLÜMSEDİM, 

NAYA

sujokturkey.jpg
Adsız tasarım-9_edited.jpg

Yüzük Masajı Nedir?

Masaj yüzüğü, Sujok terapisinin en popüler öğelerinden biridir. Tüm organları tonlamada basit ama çok etkilidir. 

Anında iyi olma hissini teşvik eder, vücuda ve zihne bir gülümseme getirir. 

Vücutta bir ağrı veya bir organda rahatsızlık varsa, yazışma noktalarında halka masajı çok faydalıdır.

Sihirli masaj yüzüğü dendiğini duyduğunuzda, şaşırmayın.

bottom of page